CENS DE CADAFALS 2016 / REUNIÒ:

CENS DE CADAFALS 2016

FESTES PATRONALS VERGE CONTRA LES FEBRES

LA REGIDORIA DE FESTES COMUNICA:

Que fins el dia 18 d’agost tots els socis de   “l’associació clavaris de les festes de canet” que vullguen muntar cadafals en setembre, han d’omplir la fitxa d’inscripció de cadafals i entregar-la a l’ajuntament.

Tots els cadafals deuran complir la normativa establida pel govern valencià i en cap cas, podran excedir de les següents mesures: 2,40 x 2,40 metres.

LA REUNIÒ:

La reuniò informativa, serà el   dia 22 d´agost a les 20:15   al saló d´actes de l´ajuntament.

Assistència obligatòria per a pagar el transport i muntatge de la plaça, el propietari   del cadafal que no vinga haurà de delegar en altra persona o parlar amb algun clavari per pagar el tramit.

 

Preus aproximats: *de 25 € a 30€ tot

                               *15€ soles el muntage i demuntatge

LA REGIDORA DE FESTES

Signat: Amparo Pitarque

Está aquí: Inicio - Noticias Fiesta - CENS DE CADAFALS 2016 / REUNIÒ: